Всяка компания, на определен етап от своето развитие, изпитва нужда от привличане на допълнително външно финансиране. Дори при наличие на достатъчен собствен финансов ресурс, ползването на заемни средства може да допринесе в няколко посоки за утвърждаването на пазарния статус на фирмата.

Банките предлагат богата гама от продукти, насочени към предприемачите от микро-предприятията до корпоративните клиенти. До голяма степен финансирането зависи от добрата обосновка на проекта. Затова Тотал Финанс Сервисез се заема да намери най-подходящия продукт, който да отговаря на нуждите и възможностите на вашата фирма. Да проведе необходимите преговори със съответната банка и да защити вашия проект, така че в крайна сметка вие да получите необходимото финансиранe.

image
image
image
image