„Тотал Финанс Сервисез България“ ЕООД е една от най-бързо развиващите се компании за професионално финансово-кредитно консултиране, съдействие и договаряне на всички видове кредити в интерес и полза на клиента.  С финансови услуги се занимаваме от 2009 година, когато започнахме да помагаме на нашите клиенти да решат финансовите си проблеми, с най-подходящите за тях кредитни продукти.  Екипът на компанията е сформиран от професионалисти, за които най-важното е коректност и максимална финансова изгода за клиентите, при пълна конфиденциалност и защитеност на информацията, и лоялност към клиента.


Мисия и визия:

  • Да подсигурим уникална за българския пазар финансова услуга
  • Нашите клиенти получават отношение и разбиране във всеки един момент
  • Нашият екип изготвя персонален анализ за всеки клиент и му предлага индивидуални решения
  • Всеки клиент получава финансов съвет, коя оферта е най- подходяща за него
  • Ние започваме от там, където другите спират

Етичен кодекс на дружеството

Етичният кодекс на дружеството „Тотал Финанс Сервисез България” ЕООД (нататък само дружество) определя принципите на поведение на компанията по отношение на неговите служители, външни съдружници и външна среда.

Освен това, той определя желаните принципи на поведение на служителите си и на трети лица, които сътрудничат с дружеството въз основа на Граждански договор за финансов консултант (нататък само външни сътрудници).

Дружеството „Тотал Финанс Сервисез България” ЕООД при всички свои дейности съблюдава съвкупността от основни ценности и утвърдени от практиката бизнес подходи.

Дружеството осъзнава своите ангажименти към всички субекти, с които влиза в контакт: към едноличния собственик, служителите, клиентите, външните сътрудници, доставчиците, конкурентите и широката общественост.

Репутацията на дружеството и доверието на всички заинтересовани са част от най-важните предимства, с които разполага. Тяхното опазване е сред основните задачи на дружеството.

При всички свои дейности дружеството изисква от служителите и външните сътрудници зачитането на етичните стандарти описани в настоящия кодекс.

Дружеството зачита добрия тон и правилата на икономическото съревнование.

Счетоводното приключване на дружеството е вярно, точно и навременно.

image
image
image
image